• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
ПРОТОКОЛ № 1 засідання Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України

 

04 лютого 2022 року м. Київ

У зв’язку із запровадженням на території України карантинних заходів з метою недопущення поширення коронавірусу COVID-19, засідання було проведено з 10:00 до 11:30 в режимі відео конференції з використанням програмного забезпечення ZOOM.

Участь у засіданні взяли 29 представників Громадської ради (список додається).

В роботі Громадської ради взяли участь:

1. Будзінський І.Л. – начальник Управління лісового господарства та відтворення лісів.

2. Полякова Л.В. – завідувач Сектору міжнародних відносин, науки та зв’язків з громадськістю

3. Павліщук О. – НТ «Товариство лісової сертифікації в Україні».

4. Бевський П.Я. – ГО «Відкритий ліс».

5. Лиховид Інна – кореспондент «Лісовий і мисливський журнал».


Проєкт порядку денного:

1. Звіт про діяльність Громадської ради при Держлісагентстві за 2021 р.

2. Затвердження орієнтовного плану роботи Громадської ради при Держлісагентстві на 2022 р.

3. Дотримання вимог «сезону тиші»: уроки минулого та запобіжники на майбутнє.

4. Щодо законодавчого обґрунтування формування Смарагдової мережі України.

5. Різне.


Зазначений проєкт порядку денного був одноголосно підтриманий учасниками засідання.1. Слухали: Звіт про діяльність Громадської ради при Держлісагентстві за 2021 р.

Враховуючи, що звіт про роботу Громадської ради при Держлісагентстві за 2021 р. був заздалегіть надісланий членам Громадської ради, Лакида П.І. запропонував розпочати його обговорення.

Когут М.В. зазначив, що у звіті варто зазначити про проведення Третього всеукраїнського лісопромислового форуму, організаторами якого виступили Асоціація деревообробників та лісозаготівельників Львівщини, Асоціація «Меблідеревпром», НЛТУ, НУБіП. В роботі форуму взяли участь багато представників Громадської ради.

Медведєв Ю.С. наголосив на необхідності розглядати на засіданнях Громадської ради надіслані відповіді на її звернення.


Учасники засідання одноголосно вирішили:

1. З урахуванням висловлених доповнень схвалити звіт про роботу Громадської ради при Держлісагентстві за 2021 р. 

2. Розмістити звіт про роботу Громадської ради при Держлісагентстві за 2021 р. на офіційному вебсайті Держлісагентства.2. Слухали: Затвердження орієнтовного плану роботи Громадської ради при Держлісагентстві на 2022 р.

В обговоренні проекту орієнтовного плану роботи Громадської ради при Держлісагентстві на 2022 р. взяли участь Лакида П.І., Когут М.В., Мунтянов О.С., Дербаль Ю.Ю.


За результатами розгляду питання одноголосно вирішили:

1. Включити до проекту орієнтовного плану роботи Громадської ради при Держлісагентстві  на 2022 р. надіслані пропозиції.

 2. Прийняти за основу проект орієнтовного плану роботи Громадської ради при Держлісагентстві на 2022 р.


3. Слухали: Дотримання вимог «сезону тиші»: уроки минулого та запобіжники на майбутнє.

Інформація із зазначеного питання представлена в презентації Кравця П.В. – додається на 8 арк.

Будзінський І.Л. зазначив, що в Законі України «Про тваринний світ» № 2894-ІІІ від 13.12.2001 р. в останній редакції від 08.08.2021 р. конкретно визначені категорії лісів де заборонено проведення всіх видів рубок. В цих категоріях, незалежно від «сезону тиші» обмежено проведення лісозаготівельних робіт.

Держлісагентством ініційовано формування бази даних по всіх лісогосподарських підприємствах (із зазначенням кварталу, виділу) де буде заборонено здійснення усіх видів рубок в період з 1 квітня до 15 червня 2022 року. Орієнтовно в березні поточного року така база даних має бути розміщена на вебсайті Держлісагентства та вебсайтах обласних управлінь лісового та мисливського господарства.

За попередніми підрахунками Держлісагентства площа ділянок, де буде заборонена лісогосподарська діяльність в «сезон тиші», становить 2 млн 600 тис. га.

Будзінський І.Л. зазначив, що переважна більшість лісів України створені штучно, в них обов’язково має вестись лісогосподарська діяльність. Важливо дотримуватись балансу екології й економіки.

Щодо відтворювальних ділянок, то їх виділення здійснюється відповідно до наказу Держкомлісгоспу від 22 січня 2004 р. № 4 «Про затвердження порядку визначення територій для охорони та відтворення мисливських тварин (відтворювальних ділянок)». Зазначений наказ розміщений на сайті Верховної Ради України.

Відповідно до Закону України «Про мисливське господарство та полювання» користувачі мисливських угідь зобов’язані провести мисливське впорядкування.

В обговоренні питання взяли участь Дакида П.І., Дербаль Ю.Ю., Марчук Ю.М.


За підсумками обговорення одноголосно прийнято рішення.

1. Інформацію викладену в доповіді Кравця П.В. взяти до відома.

2. Рекомендувати Держлісагентству оприлюднити перелік відтворювальних ділянок відповідно до упорядкування мисливських угідь та інших лісових ділянок, де буде заборонено здійснення усіх видів рубок в період з 1 квітня до 15 червня 2022 року.4. Слухали: Щодо законодавчого обґрунтування формування Смарагдової мережі України.

Інформацію із зазначеного питання представив Будзінський І.Л. Зокрема зазначено наступне.

15 липня 2021 року Верховна Рада України на позачерговому засіданні розглянувши законопроект № 4461 «Про території Смарагдової мережі» відправила його на повторне перше читання.

Лісівники як ніхто усвідомлюють важливість захисту довкілля та охорони особливо цінних для збереження біорізноманіття територій, а також необхідність виконання зобов’язань України за міжнародними договорами. Водночас законопроект № 4461 у поточній редакції несе численні ризики для ведення лісового господарства України.

Законопроєкт містить ряд моментів, які можуть не просто ускладнити, а фактично заблокувати роботу лісогосподарських підприємств через неоднозначне трактування та застосування окремих його положень.

Серед основних проблемних аспектів:

1. У п. 1-2. Статті 6 Закону вказано, що «… Уповноважений центральний орган забезпечує підготовку пропозицій щодо територій Смарагдової мережі на основі даних інвентаризації типів природних оселищ та видів фауни і флори… Інші центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, вчені, громадяни та їх об’єднання можуть надавати до уповноваженого центрального органу пропозиції щодо територій Смарагдової мережі відповідно до методичних рекомендацій. Пропозиції щодо виділення територій Смарагдової мережі мають надавати виключно наукові установи із залученням фахівців відповідних напрямів, ґрунтуються на основі проведених детальних польових та камеральних досліджень.

2. У проекті закону фактично відсутня необхідність погодження виділення території Смарагдової мережі з відповідними лісо- та землекористувачами, власниками земельних ділянок і органами виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, у розпорядженні яких знаходиться відповідна територія.

3. У п. 4 Статті 8 вказано, «Якщо територія Смарагдової мережі розташована в межах лісового фонду, проект організації та розвитку лісового господарства повинен включати план управління такою територією Смарагдової мережі». У п. 9 цієї ж Статті вказано, що саме повинен включати план управління територією. Виконання всіх умов потребує залучення не лише працівників ВО «Укрдержліспроект», а й фахівців інших наукових установ, що у свою чергу спричинить до значних витрат бюджетних коштів.

4. Стаття 10. «Основні положення щодо оцінки впливу на території Смарагдової мережі». «Оцінка впливу на території Смарагдової мережі є обов’язковою у процесі планування діяльності, передбаченою статтею 11 цього Закону, в межах територій Смарагдової мережі відповідно до вимог цього Закону».

5. Пункт 1 Статті 11 Законопроекту: Оцінці впливу підлягають види діяльності в межах територій, включених до Національного реєстру територій Смарагдової мережі, які можуть мати негативний вплив на ці території, а саме: 1) ведення мисливського господарства; 3) ведення лісового господарства на основі матеріалів лісовпорядкування (окрім проведення суцільних та поступових рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на площі понад 1 гектар та суцільних санітарних рубок на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду); проведення рубок в межах особливо захисних лісових ділянок для збереження територій Смарагдової мережі. Дані статті не лише обмежують оперативність проведення лісогосподарських робіт та заходів у разі надзвичайних ситуацій, а й фактично зобов’язують підприємства готувати Звіти про Оцінку впливу на довкілля при проведенні рубки освітлення, прочищення, рубки аварійно-небезпечних дерев та ін. рубок формування та оздоровлення лісів.

Крім того, в Пояснювальній записці до вказаного законопроекту зазначено «Станом на сьогодні перелік територій Смарагдової мережі складається з 377 територій площею близько 8 млн га». З великою впевненістю можна сказати, що з цієї площі ліси становлять 6 млн га. Із загального лісового фонду 10,4 млн га вже 6 млн га можуть знаходитися в Смарагдовій мережі.

Законопроект передбачає також проведення оцінки впливу на Смарагдову мережу при здійсненні практично всієї лісогосподарської діяльності, ведення мисливського господарства, ведення рекреаційної діяльності.

Негативні висновки до зазначеного законопроекту надали Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної діяльності, Головне науково-експертне управління ВРУ.

Наразі незрозуміло на підставі чого виділено та вже нанесено на кадастрову карту України ділянки віднесені до Смарагдової мережі. Тобто передбачається, що до цих ділянок вже не застосовуватиметься процедура їх виділення та погодження.

В обговоренні питання взяли участь Кривов’язий С.Й., Лакида П.І., Марчук Ю.М., Мельник О.М., Оборська А.Е., Дербаль Ю.Ю., Василевський О.Г.


За підсумками обговорення одноголосно прийнято рішення.

1. Інформацію викладену в доповіді Будзінського І.Л. взяти до уваги.

2. З метою систематичного моніторингу та детального опрацювання законопроекту № 4461 «Про території Смарагдової мережі» створити при Громадській раді Державного агентства лісових ресурсів України робочу групу у складі: Василевський О.Г., Дербаль Ю.Ю., Лакида П.І., Марчук Ю.М., Мельник О.В., Оборська А.Е. та Курдюк О.М.

3. Направити звернення Громадської ради щодо певних ризиків прийняття та відповідних пропозицій до змісту законопроекту про Смарагдову мережу на адреси Ради національної безпеки і оборони України, Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку, Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.


 

Голова

Громадської ради при 

Держлісагентстві                                                                                                                                         Петро Лакида

 

Секретар Громадської ради 

при Держлісагентстві                                                                                                                                   Ольга Клименко


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux