• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ «Про затвердження Порядку видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів»

 

 

І. Визначення проблеми


Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, полягає у тому, що виникла необхідність встановлення процедури видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів у відповідності до вимог статті 34 Закону України «Про мисливське господарство та полювання».

Статтею 34 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» передбачено, що організація обліку племінних собак мисливських порід, ведення єдиної системи накопичення інформації з племінної справи (ведення єдиних племінних книг, видача на їх підставі родоводів єдиного зразка та паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів), розроблення нормативної документації з мисливського собаківництва (інструкцій, положень, правил випробувань тощо) здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства. Затвердження нормативної документації з мисливського собаківництва (інструкцій, положень, правил випробувань тощо) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства

Наказом Державного комітету лісового господарства України                   від 12 березня 2004 року № 31 «Про затвердження Порядку видачі паспортів на собак мисливських порід», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України           12 березня 2004 року за № 318/8917, встановлено процедуру видачі паспортів на собак мисливських порід.

Згідно пункту 1.4 Порядку ведення справ з  питань  видачі  паспортів та допусків собак до полювання здійснюється територіальними органами виконавчої влади в галузі мисливського господарства та полювання або осередками всеукраїнських громадських об'єднань з мисливського собаківництва (у тому числі Федерацією мисливського  собаківництва України, за згодою) в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Вказаним порядком передбачено видачу паспортів на собак мисливських порід громадськими організаціями, що суперечить вимогам статей 6, 34 Закону України «Про мисливське господарство та полювання».

Слід зазначити, що видача паспортів на собак мисливських порід здійснюється безкоштовно.

Основним законодавчим актами, що регулюють відносини у сфері  видачі паспортів на собак мисливських порід, інших звірів та птахів є Закон України «Про мисливське господарство та полювання».

У зв’язку з цим до міністерства надходили звернення громадських організацій стосовно необхідності приведення у відповідність до вимог чинного законодавства вищевказаного порядку.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:


Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так


Держава

Так


Суб’єкти господарювання,


Ні

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

ТакЦя проблема не може бути розв’язана за допомогою чинних регуляторних актів, позиція щодо відмови від врегулювання цієї проблеми не сприяє модернізації системи державного регулювання господарської діяльності та сприяє існуванню ризиків для проявлення фактів порушення видачі паспортів на собак мисливських порід, інших звірів та птахів, а тому є неприйнятною.


ІІ. Цілі державного регулювання


Основною ціллю державного регулювання є правове врегулювання питань, пов’язаних зі видачею паспортів на собак мисливських порід, інших звірів та птахів. Прийняття проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів» (далі - Порядок) дозволить затвердити Порядок видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів.


ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей


1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на сьогодні

Діючий Порядок видачі паспортів на собак мисливських порід не відповідає вимогам статті 34 Закону України «Про мисливське господарство та полювання». Видача громадськими організаціями (близько 25 осередків всеукраїнських громадських об’єднань з мисливського собаківництва) паспортів на собак мисливських порід суперечить вимогам Закону України «Про мисливське господарство та полювання».

Альтернатива 2

Прийняття Порядку

Встановлення чіткого Порядку видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів у відповідності до вимог статті 34 Закону України «Про мисливське господарство та полювання». Забезпечення видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів єдиним органом.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей


Оцінка впливу на сферу інтересів держави:


Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на сьогодні

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Прийняття Порядку

Встановлення чіткого Порядку видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів у відповідності до вимог статті 34 Закону України «Про мисливське господарство та полювання». Забезпечення видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів єдиним органом.

Ведення обліку племінних собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів.

Витрати пов’язані з виготовленням бланків документів, передбачених Порядком


Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:


Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на сьогодні

Отримання паспорту на собаку мисливської породи в територіальних   органах виконавчої влади в галузі мисливського господарства  та  полювання або осередках всеукраїнських громадських об'єднань з мисливського собаківництва, що надасть змогу використовувати собаку для полювання.

Витрати часу та коштів на отримання паспорту на собаку мисливської породи. Відсутня можливість отримати паспорт на іншого ловчого звіра або птаха

Альтернатива 2

Затвердження Порядку

Встановлення чіткого Порядку видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів у відповідності до вимог статті 34 Закону України «Про мисливське господарство та полювання». Отримання паспортів, як на собак мисливських порід, так і на інших ловчих звірів та птахів в єдиному органі.

Витрати часу та коштів на отримання паспорту на собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів


Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:


Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

1113

27

1140

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

95

5

100

Загальна кількість суб’єктів господарювання, включає мисливські угіддя, юридичні особи, які займаються розведенням собак, у тому числі мисливських порід.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на сьогодні

Отримання паспорту на собаку мисливської породи в територіальних   органах виконавчої влади в галузі мисливського господарства  та  полювання або осередках всеукраїнських громадських об'єднань з мисливського собаківництва, що надасть змогу використовувати собаку для полювання.

Витрати часу та коштів на отримання паспорту на собаку мисливської породи. Відсутня можливість отримати паспорт на іншого ловчого звіра або птаха

Альтернатива 2

Затвердження Порядку

Встановлення чіткого Порядку видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів у відповідності до вимог статті 34 Закону України «Про мисливське господарство та полювання».

Отримання паспортів, як на собак мисливських порід, так і на інших ловчих звірів та птахів в єдиному органі.

Витрати часу та коштів на отримання паспорту на собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів


Оцінка витрат, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта на інтереси суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва не проводилася, оскільки регуляторний акт впливає на інтереси суб’єктів мікропідприємництва.


ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей


Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Залишення чинного правового регулювання без змін

1

Проблема продовжить існувати.

Альтернатива 2

Прийняття Порядку

4

Зазначений спосіб дозволяє досягти усіх цілей регулювання, повністю відповідає вимогам сучасності та є найбільш доцільним.Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Прийняття Порядку

Встановлення чіткого Порядку видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів у відповідності до вимог статті 34 Закону України «Про мисливське господарство та полювання». Забезпечення видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів єдиним органом.

Ведення обліку племінних собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів.


Для держави:

Витрати пов’язані з виготовленням бланків документів, передбачених Порядком

Для суб’єктів господарювання:

Витрати часу та коштів на отримання паспорту на собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів

Для громадян:

Витрати часу та коштів на отримання паспорту на собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів.

Даний спосіб забезпечує встановлення чіткого Порядку видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів у відповідності до вимог статті 34 Закону України «Про мисливське господарство та полювання». Забезпечення видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів єдиним органом.Зазначений спосіб дозволяє досягти усіх цілей регулювання, повністю відповідає вимогам сучасності та є найбільш доцільним.

Альтернатива 1

Залишення чинного правового регулювання без змін

Для держави:

відсутні

Для суб’єктів господарювання та громадян:

отримання паспорту на собаку мисливської породи в територіальних   органах виконавчої влади в галузі мисливського господарства  та  полювання або осередках всеукраїнських громадських об'єднань з мисливського собаківництва, що надасть змогу використовувати собаку для полювання.

Для держави:

відсутні

Для суб’єктів господарювання та громадян:

Витрати часу та коштів на отримання паспорту на собаку мисливської породи. Відсутня можливість отримати паспорт на іншого ловчого звіра або птаха

Проблема продовжить існувати. Діючий Порядок видачі паспортів на собак мисливських порід не відповідає вимогам статті 34 Закону України «Про мисливське господарство та полювання». Видача паспортів на собак мисливських порід буде здійснюватися громадськими організаціями (близько 25 осередків всеукраїнських громадських об’єднань з мисливського собаківництва), що суперечить вимогам Закону України «Про мисливське господарство та полювання». Видача паспортів буде здійснюватися лише на собак мисливських порід. Відсутній  порядок видачі паспортів на інших ловчих звірів та птахів.


Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Прийняття Порядку

Прийняття Порядку дозволить врегулювати питання, пов’язані зі видачею паспортів на собак мисливських порід, інших звірів та птахів.

Зовнішні чинники у разі прийняття акта відсутні.

Альтернатива 1

Залишення чинного правового регулювання без змін

Не забезпечує врегулювання ситуації, оскільки діючий порядок не відповідає вимогам статті 34 Закону України «Про мисливське господарство та полювання».

-


 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 


Прийняття Порядку дозволить затвердити Порядок видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів, що буде відповідати вимогам статті 34 Закону України «Про мисливське господарство та полювання».

Для розв’язання проблеми, визначеної у пункті І цього аналізу регуляторного впливу, передбачається прийняти Порядок.

Реалізація такого регуляторного акта дозволить врегулювати питання, пов’язаних зі видачею паспортів на собак мисливських порід, інших звірів та птахів.

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Заходи, які необхідно здійснити органу державної влади:

забезпечити його прийняття;

довести його вимоги до відома суб’єктів господарювання, громадян та органів виконавчої влади шляхом оприлюднення у засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб – сайті Міндовкілля, Держлісагентства.

Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання:

ознайомитися з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акта в мережі «Інтернет»);

переглянути внутрішні операційні та управлінські процеси для забезпечення виконання вимог регулювання.


VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги


Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування не здійснювався. Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) додається.


VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк чинності регуляторного акта – необмежений, але не перевищуватиме строку дії Закону.

Оскільки регуляторний акт розроблений відповідно до Закону зміна положень акта чи втрата ним чинності можлива в разі внесення змін чи втрати чинності Закону.

Строк набрання чинності регуляторного акта − з дня його опублікування.


VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у розділі ІІ аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності дії регуляторного акту обрано такі показники:

розмір надходжень до Державного бюджету України у вигляді податків та зборів – не застосовується;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта - 1140;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта –46725 грн ;

кількість виданих паспортів;

кількість суб’єктів, які звернулися до органу за видачею паспорта;

кількість суб’єктів господарювання, які подали недостовірні документи;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – високий, проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Міндовкілля, Держлісагентства.


IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Державним агентством лісових ресурсів України на підставі аналізу застосування норм цього регуляторного акта шляхом обробки статистичної звітності.

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснене через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності регуляторним актом.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності акта.

Наукові установи до здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторного акта не залучатимуться.


Голова Державного агентства 

лісових ресурсів України                                                       Василь КУЗЬОВИЧ

 

___  _________________2020 р.


Наказ+порядок

Повідомлення про оприлюднення

Пояснювальна 

Тест

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux