• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Територіальні органи

Північно-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства 

(м. Рівне)

Чуприна Сергій Васильович 
начальник управління

https://nw.forest.gov.ua/

Email: info@nw.forest.gov.ua

0362-63-46-81

Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства 

(м. Львів)

Дейнека Анатолій Михайлович
начальник управління

https://w.forest.gov.ua/

Email: info@w.forest.gov.ua

032-297-61-21

Південно-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства 
(м. Хмельницький) 
Золотий Павло Степанович
начальник управління

https://sw.forest.gov.ua

Email: info@sw.forest.gov.ua

038-278-81-55

Центрально-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства 
(м. Вінниця)
Перов Сергій Григорович
начальник управління

https://cw.forest.gov.ua/

Email: info@cw.forest.gov.ua

0432-61-17-42

Центральне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства 
(м. Житомир)
Смічик Сергій Петрович

начальник управління

Email: info@cw.forest.gov.ua

097-815-37-56

Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства 
(м. Чернігів)

Аніщенко Сергій Михайлович

начальник управління

Email: info@n.forest.gov.ua

0462-67-69-42

Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства

(м. Харків)

Лисенко Олександр Григорович

т.в.о. начальника управління

Email: info@ne.forest.gov.ua

095-467-98-29

Південно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства 
(м. Дніпро)
Селюк Володимир Іванович

начальник управління

https://se.forest.gov.ua/

Email: info@se.forest.gov.ua

056-722-25-05

Південне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства
(м. Миколаїв)
Ткач Олег Миколайович

начальник управління

https://s.forest.gov.ua/

Email: info@s.forest.gov.ua

095-122-00-74

097-045-77-21


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2022 № 1003 «Деякі питання реформування управління лісової галузі» утворені міжрегіональні управління лісового та мисливського господарства.

Згідно із Положенням про міжрегіональні управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України, затвердженого наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 29.09.2022 № 404, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.10.2022 за № 1231/38567, міжрегіональні управління підпорядковуються Держлісагентству та є його територіальними органами.

Основними завданнями міжрегіональних управлінь є реалізація повноважень Держлісагентства у сфері лісового та мисливського господарства на території декількох адміністративно-територіальних одиниць, визначених Держлісагентством.

Управління відповідно до покладених на них завдань:

Надають адміністративні послуги - видають в установленому порядку:

посвідчення мисливця;

дублікат посвідчення мисливця;

щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання;

дублікат щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання.

Здійснюють:

державний контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства (крім державного контролю з карантину рослин та у сфері захисту рослин);

державний контроль за дотриманням законодавства в галузі мисливського господарства і полювання;

контроль за виконанням договорів про умови ведення мисливського господарства;

видачу спеціальних дозволів на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування;

видачу дозволів на використання мисливських тварин, що перебувають у державній власності, а також на відстріл та відлов хижих та шкідливих тварин за винятком тих, що знаходяться на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;

видачу паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів;

видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів.

Управляють об’єктами державної власності, в межах, визначених законодавством.

Узагальнюють практику застосування законодавства у сфері лісового та мисливського господарства, реалізовують державну політику у сфері лісового та мисливського господарства та вносять Держлісагентству пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері лісового та мисливського господарства.

Організовують:

збір інформації для ведення лісовпорядкування, обліку лісів, державного лісового кадастру та державного кадастру мисливських тварин, що перебувають на території України;

ведення державного обліку чисельності і добування мисливських тварин;

виготовлення бланків посвідчень мисливця та щорічних контрольних карток обліку добутої дичини і порушень правил полювання;

виконання заходів щодо визначення рівня радіоактивного забруднення лісів, радіаційний контроль лісової продукції, дозиметричний контроль робочих місць та доз опромінення працівників;

виконання протипожежних, лісозахисних та інших лісоохоронних заходів на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держлісагентства, та координуються Управлінням.

Забезпечують:

організацію ведення лісовпорядкування та впорядкування мисливських угідь;

ведення відповідно до законодавства моніторингу лісів та мисливських тварин;

охорону та регулювання чисельності тварин в мисливських угіддях державного мисливського резерву (запасу);

складання зведених відомостей проєктів лісових культур, плантацій і природного поновлення та звіту про проведення лісокультурних робіт;

подання документів Держлісагентству з питань надання у користування мисливських угідь;

впровадження у лісове та мисливське господарство результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, необхідних для реалізації програм розвитку лісового та мисливського господарства;

функціонування державної лісової охорони, координують діяльність лісової охорони інших постійних лісокористувачів і власників лісів, реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки, забезпечують організацію та координацію діяльності з охорони державного мисливського фонду і заходів з регулювання чисельності мисливських, хижих та шкідливих для мисливського господарства тварин;

виконання завдань цивільного захисту у складі функціональної підсистеми охорони лісів, техногенну та пожежну безпеку, здійснення заходів щодо захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню;

здійснення наземно-авіаційної охорони лісів від пожеж, незаконних рубок та інших порушень лісового законодавства, захист лісу від шкідників і хвороб та іншого шкідливого впливу на території лісового фонду підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства.

Вирішують в межах повноважень, передбачених законом, спори з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів, що перебувають у державній власності.

Погоджують користувачам мисливських угідь пропускну спроможність мисливських угідь, строки полювання та порядок його здійснення, норму добування мисливських тварин, проєкти організації та розвитку мисливського господарства.

Координують діяльність підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства, крім підприємств, установ, організацій, які безпосередньо підпорядковуються Держлісагентству.

Розглядають клопотання разом з матеріалами до них про віднесення лісів до відповідної категорії та надсилають їх у встановленому порядку до Держлісагентства.

В межах повноважень беруть участь в:

підготовці пропозицій щодо лімітів і норм використання мисливських тварин;

підготовці пропозицій щодо надання в користування мисливських угідь та припинення права користування ними;

міжнародному співробітництві у сфері ведення лісового та мисливського господарства;

розробленні та виконанні загальнодержавних, регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання, відтворення лісів та розвитку мисливського господарства;

Приймають в установленому порядку рішення про припинення полювання.

Розглядають згідно із законодавством справи про адміністративні правопорушення і в межах своїх повноважень приймають відповідні рішення.

Здійснюють заходи щодо забезпечення споживачів деревиною, виробами з неї та іншою продукцією лісового та мисливського господарства.

Погоджують в установленому порядку надання лісів у постійне користування, а також лісів державної та комунальної власності в довгострокове тимчасове користування.

Реєструють договори довгострокового тимчасового користування лісами приватної власності.

Виділяють особливо захисні лісові ділянки.

Погоджують повну або часткову заборону застосування окремих видів і способів рубок в особливо захисних лісових ділянках.

Затверджують матеріали лісовпорядкування.

Надають дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства.

Подають до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо встановлення максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо, а також лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань.

Надають дозвіл на вирубування насінників і плюсових дерев, крім територій і об’єктів природно-заповідного фонду.

Продовжують строки залісення у зв’язку з необхідністю ліквідації наслідків стихії (вітровал, пожежа, посуха тощо).

Припиняють у межах своєї компетенції в порядку, визначеному законодавчими актами, роботи, що здійснюються підприємствами, установами, організаціями і громадянами, якщо під час їх проведення не виконуються встановлені технологічні, санітарні та інші спеціальні вимоги щодо безпеки природного стану лісів та їх відтворення.

Погоджують додаткову заготівлю деревини під час проведення рубок головного користування в межах не використаного за попередні роки обсягу діючої розрахункової лісосіки.

Приймають рішення про збільшення ширини лісосіки, встановленої нормативно-правовими актами з питань ведення лісового господарства, під час проведення суцільної рубки головного користування (крім ялицевих і букових лісів на гірських схилах).

Вносять пропозиції щодо виділення лісових ділянок для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей.

Погоджують розчищення лісових ділянок у зв’язку з будівництвом лісових доріг за межами виділення лісових ділянок, а також склад підрозділів з відведення і таксації лісосік.

Надають відстрочення на заготівлю деревини та вивезення деревини у випадку стихії або інших причин, що унеможливлюють заготівлю та вивезення деревини.

Погоджують перенесення строку огляду місць використання лісових ресурсів через несприятливі погодні умови (снігопад, повінь) або бездоріжжя.

Здійснюють інші повноваження, визначені законами України.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux