• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Правила внутрішнього трудового розпорядку

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

 

ДКУД _______

НАКАЗ

 

12.07.2016

Київ

№312-к


Про затвердження Правил внутрішнього

службового розпорядку Державного

агентства лісових  ресурсів  України

 

Відповідно до Кодексу законів про працю України,  Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», Положення про Державне агентство лісових ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 року № 521, Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби  від  3 березня 2016 року № 50, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року                 за № 457/28587, протоколу № 1 загальних зборів державних службовців Держлісагентства  від 14 червня 2016 року, та з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, встановлення загальних правил діяльності апарату Державного агентства лісових ресурсів України

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію  Правила внутрішнього службового розпорядку Державного агентства лісових ресурсів України, затверджені протоколом № 1 загальних зборів державних службовців Держлісагентства  від 14 червня 2016 року, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного агентства лісових ресурсів України  від  23.07.2016 № 314-к «Про затвердження Правил внутрішнього службового розпорядку Державного агентства лісових ресурсів України».

3. Начальнику Управління кадрового забезпечення, організаційної роботи та міжнародних відносин СвятецькійА.В. довести цей наказ до працівників апарату Держлісагентства, керівників територіальних органів, підприємств, установ та організацій безпосереднього підпорядкування.

 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Т.в.о. Голови                                                                                                                              Х.В. Юшкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол  №  1 загальних зборів 

державних службовців Державного

 агентства лісових ресурсів України

від  14.06.2016

 

ПРАВИЛА

внутрішнього  службового  розпорядку

Державного  агентства  лісових  ресурсів  України

І. Загальні положення

1. Ці Правила визначають  положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Державного агентства лісових ресурсів України, його апарату (далі – Держлісагентство), режим роботи, умови перебування державного службовця в Держлісагентстві та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2. Службова дисципліна в Держлісагентстві ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку в Держлісагентстві затверджуються загальними зборами державних службовців за поданням Голови Держлісагентства  і профспілкового комітету первинної профспілкової організації  Державного  комітету  лісового  господарства  України (далі-профспілковий комітет) .

4. Правила внутрішнього службового розпорядку Держлісагентства доводяться до відома всіх державних службовців  під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в  Держлісагентстві

1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.

2. У Держлісагентстві встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

Режим роботи Держлісагентства встановлюється з урахуванням загальноприйнятого режиму роботи Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України та Секретаріату  Кабінету Міністрів України.

У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у Держлісагентстві(його структурному підрозділі), може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

      3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи Держлісагентства, а саме: робочий час працівників  починається щоденно о 9:00 годині та  закінчується  щодня, крім п'ятниці, о 18:00 годині; в п'ятницю робочий час закінчується о 16:45.

Працівникам  надається  щодня  перерва  для відпочинку та харчування з 13:00 до 13:45. Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державний службовецьможе використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

 4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні.

5. Працівникам апарату забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

6. Облік робочого часу у Держлісагентстві здійснюється у табелі робочого часу. 

Для забезпечення контролю своєчасного виходу прибуття на роботу відомості зазначених систем обліку робочого часу подаються відповідальною особою до служби управління персоналом  Держлісагентства.

7. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі Держлісагентства у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я Голови  Держлісагентства  щодо причин своєї відсутності.

V. Перебування державного службовця в Держлісагентстві у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) Голови Держлісагентства, про який повідомляється профспілковий  комітет,  в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Голова Держлісагентства за потреби може залучати державних службовців  до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється службою управління персоналом і затверджується Головою Держлісагентстваза погодженням профспілковим комітетом.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою управління персоналом Голові Держлісагентства для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у Держлісагентстві запроваджується підсумований

облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на  офіційному веб-сайті Держлісагентства.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Голова Держлісагентства зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку Головою  покладені відповідні функції в Держлісагентстві.

2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Держлісагентстві  відповідає Голова та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій Головою Держлісагентства особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою Держлісагентства, керівником служби управління персоналом  та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

ІХ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються Головою Держлісагентства, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з профспілковим комітетом.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux